Xu thế API Ngân hàng Việt Nam

Giải pháp theo dõi dòng tiền từ nhiều ngân hàng và tự động hóa báo cáo tài chính kinh doanh cho doanh nghiệp 24/7

API BIDV

API BIDV

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (tên giao dịch tiếng Anh là Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam), là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo quy mô tài sản năm 2019 và là doanh nghiệp đứng thứ 10 trong danh sách 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2018.

Tải logo BIDV


Logo chữ nhật


Logo tròn

Danh sách API BIDV

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 4,
"name": "Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam",
"code": "BIDV",
"bin": "970418",
"shortName": "BIDV",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/BIDV.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "BIDV",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "BIDVVNVX"
}
Tên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIN 970418
Swift BIDVVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://www.bidv.com.vn/

API tạo mã VietQR cho BIDV

https://img.vietqr.io/image/bidv-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970418-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970418-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' 
--header 'x-api-key: ' 
--header 'x-client-id: ' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data-raw '{
"bin": "970418",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' 
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal BIDV

Link đang cập nhật