Xu thế API Ngân hàng Việt Nam

Giải pháp theo dõi dòng tiền từ nhiều ngân hàng và tự động hóa báo cáo tài chính kinh doanh cho doanh nghiệp 24/7

API Eximbank

API Eximbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Eximbank (tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Export Import Commercial Joint – Stock Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam.
.

Tải logo Eximbank


Logo chữ nhật


Logo tròn

Danh sách API Eximbank

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 10,
"name": "Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam",
"code": "EIB",
"bin": "970431",
"shortName": "Eximbank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/EIB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "Eximbank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "EBVIVNVX"
}
Tên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIN 970431
Swift EBVIVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://eximbank.com.vn/

API tạo mã VietQR cho Eximbank

https://img.vietqr.io/image/eximbank-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970431-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970431-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' 
--header 'x-api-key: ' 
--header 'x-client-id: ' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data-raw '{
"bin": "970431",
"accountNumber": "222777313"
}'

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' 
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal Eximbank

Link đang cập nhật