Xu thế API Ngân hàng Việt Nam

Giải pháp theo dõi dòng tiền từ nhiều ngân hàng và tự động hóa báo cáo tài chính kinh doanh cho doanh nghiệp 24/7

API Vietcombank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank (tên giao dịch tiếng Anh là Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), là một ngân hàng thương mại cổ phần lớn của Việt Nam, đồng thời hiện cũng đang là công ty có giá trị lớn nhất trên thị trường chứng khoán tính theo vốn hóa.

Tải logo Vietcombank


Logo chữ nhật


Logo tròn

Danh sách API Vietcombank

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 43,
"name": "Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam",
"code": "VCB",
"bin": "970436",
"shortName": "Vietcombank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/VCB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "Vietcombank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "BFTVVNVX"
}
Tên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
BIN 970436
Swift BFTVVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://portal.vietcombank.com.vn/

API tạo mã VietQR cho Vietcombank

https://img.vietqr.io/image/vietcombank-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970436-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970436-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' 
--header 'x-api-key: ' 
--header 'x-client-id: ' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data-raw '{
"bin": "970436",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' 
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal Vietcombank

Link đang cập nhật