Xu thế API Ngân hàng Việt Nam

Giải pháp theo dõi dòng tiền từ nhiều ngân hàng và tự động hóa báo cáo tài chính kinh doanh cho doanh nghiệp 24/7

API Timo

API Timo

Ngân hàng số Timo – Timo Digital Bank hợp tác cùng Ngân hàng Bản Việt với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong hành trình đến với tự do tài chính.

Tải logo Timo


Logo chữ nhật


Logo tròn

Danh sách API Timo

API Thông tin ngân hàng

https://api.vietqr.io/v2/banks

Kết quả

{
"id": 44,
"name": "Ngân hàng TMCP Bản Việt",
"code": "VCCB",
"bin": "970454",
"shortName": "VietCapitalBank",
"logo": "https://api.vietqr.io/img/VCCB.png",
"transferSupported": 1,
"lookupSupported": 1,
"short_name": "VietCapitalBank",
"support": 3,
"isTransfer": 1,
"swift_code": "VCBCVNVX"
}
Tên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIN 970454
Swift VCBCVNVX
Logo Tải về
Hỗ trợ Napas
Website https://timo.vn/

API tạo mã VietQR cho Timo

https://img.vietqr.io/image/vccb-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

trong đó: <ACCOUNT_NO> là số tài khoản; <TEMPLATE> gồm các giá trị qr_only, compact, compact2.

hoặc

https://img.vietqr.io/image/970454-<ACCOUNT_NO>-<TEMPLATE>.png

Ví dụ:

<img src="https://img.vietqr.io/image/970454-8888888-compact.png"/>

Hướng dẫn chi tiết xem tại vietqr.io.

API tra cứu Số tài khoản

curl --location --request POST 'https://api.vietqr.io/v2/lookup' 
--header 'x-api-key: ' 
--header 'x-client-id: ' 
--header 'Content-Type: application/json' 
--data-raw '{
"bin": "970454",
"accountNumber": "222777313"
}'

API truy vấn lịch sử giao dịch

Bước 1: Liên kết tài khoản ngân hàng vào Casso

Bước 2: Tạo API Key từ Casso

Bước 3: Gọi API

curl --location --request GET 'https://oauth.casso.vn/v2/transactions?fromDate=2021-04-01&page=4&pageSize=20&sort=ASC' 
--header 'Authorization: Apikey <API Key của bạn> hoặc Bearer <access token từ OAuth2>'

API tra cứu ngoại tệ

https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/lai-suat

Trang Developer Portal Timo

Link đang cập nhật